how to build your own website
Mobirise

Landbrugets historie i 500 år

Der er lagt vægt på at beskrive landbrugets historie med vægt på tiden fra ca 1500 til i dag. Flere misforståelser og fejl fra vores folkeskoletid er belyst og korrigeret.

Bogen slutter med en oversigt over slægten og anerne. Se også fuldkommen oversigt over slægt i anden bog.
978-87-970996-0-5

Mobirise

Fra Landbrug til Rumfart
Biografi

Fra Landbrugets historie fortsættes fra 1943 med min  biografi.

Dvs. historien fra landbrug til rumfart, computere og fjernsyn, automatik og styring, Forsøgsplanlægning og undervisning.
978-87-970996-1-9

Mobirise

Lovsjusk og magtfordrejning
Skats overgreb 

Velfærdsstaten bruger så mange penge, at den kun kan fungere ved at bruge overgreb, tilsidesætte retssikkerheden og diskriminere.

Det er blevet Staten mod Samfundet.
Læs også om Overgreb og magtmisbrug af Jørgen Grønnegård Christensen - link   
&
Mørkelygten" af Jesper Thynell
978-87-970996-5-1

Mobirise

Ejendomsvurderinger fup og svindel

Ejendomsvurderinger er blevet til rent fup og fidus med grove overtrædelser af gældende lovgivning også menneskerettighederne EMKR.

Borgernes rettigheder trædes under fode og et nyt system er udsat til 2024 = 13 år.
978-87-970996-2-7

Mobirise

Slægtshistorie i 2000 år Larsen og Olsen

Slægtshistorie for familien Olsen og Larsen tilbage til Antikken. Her er alt, hvad der kan findes for Kirsten Cort Olsen's aner og Knud Larsens aner.
978-87-970996-3-5

Mobirise

Taguchi metoden

6 Sigma metoden fungerer kun, hvis man også behersker Design of Experiments = Forsøgsplanlægning.
978-87-970996-4-3

Mobirise

Kuren er værre end sygdommen
Covid-19

Covid-19 fik den danske og også andre regeringer til at gå i panik. Der er indført 22 nødretslove - landet er lukket ned. -219.000 er på lønkompensation -158.000 er arbejdsløse, -de offentlige er sendt hjem og landet forventes at tabe 200 - 280 mia kr i 2020. Minkavlen er nedlagt uden kompensation - grundlovstridigt. 
978-87-970996-6-7

Mobirise

Sundhedsvæsenets udfordringer                         

Specielt om kræft og behandling samt generelt om udfordringerne for sektoren.
Sundhedsektoren har et kvalitetsprogram, hvorimod resten af alle øvrige offentlige områder ikke har noget sådant. Ja man mærker tydeligt, at ordet er helt ukendt.
Her tales kun om straf, bøde og begrænsninger for borgeren forstås - ikke for myndigheden.

Mobirise

Energifrås og valg af fremtidige forsyninger - Klimahensyn

Energidebatten er vanskelig at følge fordi den forplumres af mange vildledende klimatosser.
Det er godt at finde de bedste muligheder for fremtiden og gøres bedst ved at undersøge 'Life-cycle cost' dvs. de totale omkostninger i energi ved hver metode. Ikke ved at påstå at eldrevne biler er CO2 neutrale, når energien er fremskaffet ved at producere det af kul eller træpiller.
978-87-970996-7-4

Addresse

105 Oxford Have  
Copenhagen S 2300

Contacts

Email: kjl@optimal.dk 
Phone: +45 20 943 943